Какво покрива гаранцията на производителя?

Гаранцията на производителя покрива дефекти в изработката и компонентите на велосипеда, риска от повреда по време на транспорт на велосипеди, които са продадени и асемблирани изцяло от оторизиран представител на SPRINT. Велосипедите SPRINT ще се наричат „Продукт" в следващите части на гаранцията.Какъв срок покрива гаранцията на производителя?
Гаранцията на производителя е със срок от 2(две) години и е валидна от датата на закупуване на Продукта. Прилага се само спрямо регистрирания първоначален собственик на Продукта. Прехвърлянето на Продукта от първия собственик на друг води до анулиране на гаранцията.
Гаранцията велосипеда може да бъде удължена до срок от 3(три) години и доживотна гаранция на рамката , в случай, че велосипедът се регистрира онлайн в секцията "Регистрирай твоя велосипед". Удължената гаранция ще се прилага само за Продукти, закупени и регистрирани след 15.11.2023 г., при условие, че онлайн регистрацията е извършена в рамките на 14 дни от закупуването на Продукта.
Гаранцията на производителя ще бъде приложена в случай, че се изпълняват условията по годишното обслужване на Продукта, съгласно предоставените инструкции за поддръжка в упътването и препоръките от оторизираните представители на SPRINT .
Гаранцията покрива поправен или заменен Продукт за останалия срок от оригиналната гаранция, до степен позволена от закона.
Всички гаранции предположени от закона са ограничени до срок от максимум 3(три) години (при налична регистрация на SPRINT велосипед), респективно 2(две) години, от датата на покупка на Продукта, освен ако закона изрично не посочва по-кратък срок, и са ограничени до първия собственик на Продукта.

Какво не покрива гаранцията?
Гаранцията не покрива:
- Продукти, отдавани под наем;
- Велосипеди за състезания, тестове и демонстрации (демо велосипеди);
- Не напълно асемблирани велосипеди;
- Повреди, възникнали поради - злополуки, небрежност, неправилно третиране, злоупотреба, неправилна употреба, неправилно асемблиране;
- Повреди, възникнали поради - не съобразяване с препоръчителните условия за поддръжка и използване;
- Повреди, възникнали поради - неправилно или неточно извършена поддръжка или ремонт, извършени от който и да е различен от официален представител на SPRINT;
- Повреди, възникнали поради - използването на части и приспособления, несъответстващи на Продукта и промяната на Продукта.

Гаранцията не покрива дефекти, дължащи се на нормалното износване на компонентите:
- Гуми (вътрешни и външни);
- Накладки на спирачки;
- Падове на V brake/спирачки);
- Жила, капсули(метални, пластмасови);
- Педали;
- Ръкохватки на кормилото;
- Верига;
- Фарове;
- Бутилка за вода

Всички Продукти имат включено упътване. Моля следвайте внимателно инструкциите в упътването или тези поставени на Продукта. В рамките на позволеното от закона, последващи и случайни наранявания не се покриват от гаранцията.

Как може да предявим иск по тази гаранция?
За да предявите иск по гаранцията, Вашата първа стъпка е да уведомите SPRINT и/или локалния оторизиран представител на SPRINT за предявения дефект, в рамките на гаранционния период. Второ, трябва да предоставите Продукта за навременна инспекция от SPRINT. Моля свържете се с Вашия официален SPRINT дилър, обадете се на обслужване на клиенти на SPRINT. Всички върнати Продукти трябва да са придружени с доказателство за покупка (обикновено това е касовата бележка) от официален SPRINT дилър. В противен случай гаранцията няма да бъде призната.
Копие от Протокол за предаване на Продукта (ще намерите непопълнен на гърба на упътването) ще остане при SPRINT дилъра след приемане и подпис от собственика на Продукта. Задължително е показването на протокола при предаването на дефектна част в случай на иск по гаранцията, както и на доказателство за извършена покупка, в противен случай гаранцията няма да бъде призната.

Как различните държавни законови уредби влияят върху правата Ви на тази гаранция?


Гаранцията Ви дава специфични права, като може да имате и други права, които са специфични в зависимост от Вашата държава.

Препоръки:


Силно Ви препоръчваме да използвате само официални представители на SPRINT за годишното обслужване и поправки, тъй като неправилно или неточно изпълнени поддръжка и поправка анулират гаранцията.